همانطور که در فایل قبل هم توضیح دادیم از اتصال سقفها به یکدیگر در روند نزولی، خط روند نزولی و از اتصال کف ها به یکدیگر در روند صعودی خط روند صعودی ترسیم می‌گرد. همینطور ابزارهای این ترسیمهات را نیز معرفی کردیم.

مفهوم مهمی که بعد از موضوع خط روندهای بازار باید مورد بررسی قرار گیرد، کانالهای قیمتی است. کانالهای قیمتی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت یک دارایی یا جفت ارز یا رمز ارز بین دو خط موازی حرکت و نوسان کند.

کانالهای قیمتی به کمک ابزار خاصی در نمودار قابل ترسیم هستند و سه فرم کلی صعودی (Ascending Channel)، افقی (Horizontal Channel) و نزولی (Descending Channel) را دارا هستند.

 

کانال صعودی


در کانال صعودی روند کلی حرکت قیمت با وجود نوسانهای مختلف، افزایشی است.

کانال قیمت صعودی

 

کانال نزولی


در کانال نزولی روند کلی حرکت قیمت با وجود نوسانها مختلف، کاهشی است.

کانال قیمت نزولی

 

کانال افقی


درکانالهای افقی روند کلی حرکت قیمت با وجود نوسانهای مختلف در یک بازه خاص حرکت می کند و تغییر محسوسی در آن اتفاق نخواهد افتاد.

کانال قیمت افقی


برای ترسیم کانالها باید این نکته را در نظر داشته که خط پایین و بالایی باید هر کدام در دو نقطه در سقف و دو نقطه در کف بر خورد مماس داشته باشند. 

 

خط میانه یا میدلاین

خط میانه کانال صعودی

به خط وسط کانال (خطی موازی بین خط سقف و کف کانال که فاصله آن از هر دو خط ذکر شده یکسان است) میدلاین یا خط میانی کانال می‌گویند. میدلاین کانال‌ها خود نقش مقاومت و حمایت مهمی در روند تغییر قیمت در کانال ایفا می‌کند. هرگاه قیمت از کف کانال ها شروع به افزایش کند، مهم ترین مقاومت خط میانه کانال خواهد بود و همینطور هر گاه قیمت از سقف کانال شروع به کاهش کند مهمتری حمایت خط میانه است. میدلاین‌ها در تحلیل کانال قیمت بسیار موثر بوده و از مهم ترین نواحی حمایتی و مقاومتی هستند.

خط میانه کانال نزولی

 

شکست کانال های قیمت 


قیمت در کانا‌ل‌بالاخره تغییر مسیر داده و کانال شکسته خواهد شد. در صورتی که کانال ها از بالا شکسته شوند، باشد شاهد رشد قیمت به اندازه ارتفاع کانال و درصورتی که کانال ها از کف شکسته شوند، شاهد اصلاح قیمت به اندازه ارتفاع کانال خواهیم بود. هم چنین معمولا شکست کانال ها همراه با پولبک قیمتی خواهد بود.

یک اشتباهی که ممکن است معامله‌گران در کانال صعودی انجام دهند، فروش سهم در سقف کانال صعودی است. اما آنچه در تعریف داشتیم، این بود که هر بار سقف بالاتری نسبت به قبل خواهیم داشت. پس برای فروش سهم باید منتظر اتمام کانال صعودی باشیم.
مشابه روند صعودی یک اشتباه رایج نیز در کانال نزولی معامله‌گران را به دام می‌اندازد. خرید سهم در کف کانال نزولی. این اشتباه هم با توجه به تعریف روند نزولی قابل جلوگیری است. بهتر است پس از برگشت از روند نزولی و شکست کانال نزولی قیمت، اقدام به خرید سهم کرد.
معمولا انتظار کلی این است که کانالهای صعودی از کف شکسته شوند و کانالهای نزولی از سقف شکسته شوند اما همیشه به این صورت نیست.