از مفاهیم بسیار مهم و کاربردی تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت هستند. در یک تعبیر کل سطوح حمایت مانع ریزش قیمت می‌شوند و سطوح مقاومت مانع افزایش مقاومت می‌شوند.
سطوح حمایت و مقاومت ارتباط بسیار تنگاتنگ با روانشناسی بازیگران بازار و تصمیمات آنها دارد. این سطوح در واقع در گذشته نقاطی بوده اند که مسیر بازار را تغییر داده اند و هنوز بر روند بازار تاثیر گذارند.

 

تعریف سطح حمایت


در یک روند نزولی سطح حمایت از کاهش بیشتر یا ریزش قیمت جلوگیری می‌کند.

سطح حمایت


تعریف سطح مقاومت


در یک روند صعودی سطح مقاومت از افزایش بیشتر یا صعود قیمت جلوگیری می‌کند.

سطح مقاومت

 

به طور کلی بازارهای مالی از قائده عرضه و تقاضا پیروی می‌کنند. قائده عرضه و تقاضا به این مفهوم است که هر گاه تعداد خریداران و میزان درخواست خرید ایشان از تعداد فروشندگان و میزان درخواست فروششان بیشتر باشد بازار روند صعودی به خود می‌گیرد و قیمت افزایش پیدا می‌کند. همین روال به صورت معکوس هم اتفاق می‌افتد یعنی هر گاه تعداد فروشندگان و درخواست فروششان بیشتر از تعداد خریداران و درخواست خریدشان باشد بازار روند نزولی به خود می‌گیرد و قیمت کاهش پیدا می‌کند.
اتفاقی در سطوح حمایتی مانع کاهش قیمت می‌شود افزایش تقاضا است و در حالت معکوس اتفاقی که در سطح مقاومت مانع افزایش قیمت می‌شود افزایش عرضه است. هر بار که یک سطح حمایتی یا مقاوتی مانع ادامه روند قیمت شود آن سطح اعتبار بیشتری پیدا خواهد کرد. 
در روندهای نزولی وقتی قیمت به نزدیکی یک سطح حمایتی می‌رسد چنانچه سطح حمایتی را به یکباره بشکند با احتمال بیشتر و بدون بازگشت تا سطح حمایتی بعدی ریزش خواهد نمود اما چنانچه به سطح حمایتی واکنش نشان دهد و زمانی را در این سطح سپری کند احتمال تغییر روند وجود دارد این روال در روند صعودی نیز صادق است.

 

انواع سطوح حمایت و مقاومت:

 

سطوح ثابت یا استاتیک (Static)


این سطوح به صورت افقی در نمودار ترسیم می‌شوند و راهنمای اصلی برای ترسیم این خطوط قله ها و کف هایی هستند که قیمت در برخورد با آنها تغییر روند داده است. معمولا با اتصال بیش از دو نقطه در کف یا سقف که قیمت در گذشت نسبت به آنها واکنش داده این خطوط را می‌توان رسم نمود.

سطح حمایت و مقاومت استاتیک

 

سطوح متغیر یا داینامیک (Dynamic)


 این سطوح با استفاده از خطوط روند رسم می‌شوند و در واقع خطوط روندی هستند که قبلا جلو ادامه روند کاهشی یا افزایشی را سد کرده اند. این خطوط همان کانالهای قیمتی نیز هستند.

سطح حمایت و مقاومت داینامیک

 

یک نکته مهم در سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد و این نکته تایم فریم یا بازه زمانی سطح حمایت و مقاومت است. در واقع هر سطح حمایت و مقاومت تنها برای همان تایم فریمی هست که در آن رسم شده است و زمانی شکست یک سطح حمایت یا مقاومت را معتبر می دانیم که در همان تایم فریم که ترسیم انجام شده است شکسته شود.
در واقع باید کندلی بزرگ در جهت شکست وجود داشته باشد و شدو بزرگی در جهت شکست نداشته باشد.